• กราบขอบพระคุณ บริษัท​ Nova Health Technologies ได้เลือกบริษัท​ ดิเอ-ทีม​ให้ดูแลคณะเดินทางไปสัมมนา ล่องเรือยอร์ช ชมความงดงามของทะเลภูเก็ต​ วันที่​ 25-27 กุมภาพันธ์​ 2565

    03 เม.ย. 2565

    ผู้ชม 1373 ครั้ง

  • กราบขอบพระคุณ คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต​ สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา​ คณะดุริยางคศาสตร์​ มหาวิทยาลัยศิลปากร​ จำนวน​ 18 ท่าน​ ที่ให้โอกาส บริษัทดิ เอ​-ทีมได้ดูแลคณะเดินทางศึกษาดูงาน​ ณ​ จังหวัดอุบราชธานี​ ระหว่างวันที่​ 11-14 มีนาคม​ 2565​

    02 เม.ย. 2565

    ผู้ชม 502 ครั้ง

Engine by shopup.com